Страничка музработника

 

 

 

 

Гармонійне поєднання розумового й фізичного розвитку, моральної чистоти й естетичного ставлення до життя і мистецтва - необхідні умови формування цілісної особистості. Досягненню цієї високої мети багато в чому допомагає правильна організація музичного виховання дітей. 

         Музичне виховання - це цілеспрямоване формування особистості дитини дією музичного мистецтва, формування інтересів,  потреб, здібностей, естетичного ставлення до музики. Дитина тоді успішно засвоює різні види музичної діяльності,  коли враховуються її  індивідуальні особливості,  вікові можливості.  

         

           Основні завдання музичного виховання в дошкільному закладі: 

- виховувати любов та інтерес до музики; 

- збагачувати враження дітей, знайомлячи їх у виразно організованій формі з     різноманітними музичними творами  і використовуваними засобами виразності; 

- залучати дітей до різноманітних видів музичної діяльності,  формуючи сприйняття музики і найпростіші виконавські навички в області співу, ритміки, гри на дитячих музичних інструментах;  

- знайомити з початковими елементами музичної грамоти;  

- розвивати загальну музикальність дітей (сенсорні здібності, ладо-висотний слух,  почуття ритму),  формувати співочий голос і виразність рухів;  

- сприяти розвитку музичного смаку;

- розвивати  творче ставлення до музики перш за все в такій доступній для дітей діяльності, як передача образів у музично-ритмічних рухах, пісенних імпровізаціях, в іграх і драматизації.   

 

 

 

Музичний керівник виконує таку роботу:

- проводить заняття в кожній віковій групі два рази на тиждень відповідно до розкладу    занять; 

- відповідає за складання сценаріїв свят, розваг, підготовку та проведення їх; 

- проводить гурткову та індивідуальну роботу з дітьми;  

- веде роботу з батьками,  залучаючи їх до загального процесу музичного виховання дитини

 (з порадами для батьків щодо музичного виховання дітей ви можете ознайомитись на сторінці для батьків).